noten lezen

Noten lezen
In tegenstelling tot wat sommigen denken hoeft men niet al noten te kunnen lezen voordat men viool kan leren spelen. Ook zonder noten te kunnen lezen is het namelijk al goed mogelijk te leren vioolspelen. Vergelijk het maar met een kind dat wel kan praten maar nog niet kan lezen.


Noten lezen is vervolgens spelenderwijs te leren en is veel minder moeilijk dan velen denken want het leren gaat stapsgewijs; door de klanken van de vier snaren te herkennen en er daarna de vingers op te plaatsen leer je met welke noten deze klanken corresponderen en zo heeft men het notenschrift snel onder de knie.


Het op deze manier leren spelen op een strijkinstrument heeft nog als bijkomend voordeel dat de gehoorontwikkeling hiervan mee profiteert. Het is namelijk gebleken dat deze vaak van een hoog niveau is bij musici van strijkinstrumenten, een voordeel dat een leven lang meegaat!
                                                                                            terug